Undervisningsbeskrivelser

Dansk C

Dansk A

Engelsk C

Engelsk A

Biologi C

Biologi B

Fysik C

Fysik B

Geografi C

Kemi B

Matematik A

Matematik B

Matematik C

Psykologi C

Psykologi B

Religion C

Religion B

Samfundsfag C

Samfundsfag B

Billedkunst C

Studiesekretær AVU og HF

NF

Nichlas H. Frost

IT-ansvarlig adm. medarbejder
tlf.: 9627 5800
TRS

Trine Simonsen

HF-uddannelsessekretær
tlf.: 9627 5800
;