De3f130fa48795f00f2a12d02f4c774bf6929251

Målrettet og skræddersyet undervisning for erhvervsaktive og virksomheder. 

På VUC kan du få undervisning ved siden af dit job. Fra grund niveau til gymnasiets højeste niveauer, samt undervisning til ordblinde og andre med læse-skrive vanskeligheder. 

For virksomheder kan der oprettes særligt tilrettelagt forløb. Her tilpasser VUC forløb til virksomhedens behov. 

9084D186e7a0dba578b3f9d4aebcd857cf15731a

Forbedring og videreudvikling af kompetencer.

Vi har stor erfaring med undervisning af erhvervsaktive, og vi kan sammensætte forløb individuelt eller for medarbejdergrupper.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkelte deltager, og indhold og niveau tilpasses så undervisningen kommer helt tæt på den daglige anvendelse.

Undervisningsforløbet kan tilrettelægges fleksibelt - forløbets varighed, omfang, og undervisningstidspunkter kan tilpasses den deltagerne/virksomheden.

Undervisning kan afholdes på VUC eller på virksomheden, hvis dette er mest relevant.

FAQ om VUC erhverv. 

Kompetencefonde

Din virksomhed eller medarbejder kan være berettiget til økonomisk støtte ved en kompetence-fond. Kontakt vores erhvervskonsulent for mere information. 

SVU/Løntabsgodtgørelse

SVU er en mulighed for uddannelse med økonomisk støtte.

SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og gør det muligt for erhvervsaktive at deltage i undervisning i arbejdstiden.

  • udgør 80% af dagpengesatsen
  • op til 40 uger på fuld tid - eller deltid, fx 1 dag om ugen, i en tilsvarende længere periode

  • udbetales til medarbejderen eller som lønkompensation til virksomheden

 

Læs mere om SVU i vores Facts om SVU

Varighed af forløb for virksomhedshold.

Ved virksomhedshold har vi mulighed for at skræddersy et forløb der præcist er tilpasset virksomheden. 

0406Fb29792e1bce3f1585cb28f540db910b755d

SVU - din mulighed for økonomisk støtte

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) er uddannelsesstøtte, der giver dig mulighed for at efter- eller videreuddanne dig i arbejdstiden.

Læs mere om SVU

Tag en snak med vores erhvervskonsulent.

Img 1367

Anne-Marie Rønn

Erhvervskonsulent / Studievejleder
tlf.: 9627 5800
;