938B7bde993c2845b698e5421e6113cd4e0d1bbf

AVU 

Læs fag på 8.-10. kl. niveau 

Bliv klar til at starte HF, en erhvervsuddannelse, eller en anden ungdomsuddannelse.  

13D9a3ae1d9f995f74ded2b9567fcee02c3c1745
1Ddb15f0c634539e350c2dd17a36ad8340a74d04

Om AVU

Almen Voksen Uddannelse (AVU) er uddannelse for voksne på niveauer svarende til folkeskolens 8. – 10. klassetrin. Med AVU enkeltfag åbner du op for mange muligheder i forhold til uddannelse. Med fag på AVU-niveau åbner du døren til andre uddannelsestilbud - måske også din drømmeuddannelse. 

Fagbeskrivelser AVU

Dansk Basis

Basis niveau i dansk er det mest grundlæggende niveau. Du arbejder med det talte sprog, at lytte og tale, og det skrevne sprog, dvs. at læse og skrive. Du får også undervisning i grammatik.
Du arbejder med det danske sprog og lærer, hvordan du formulerer dig mundtligt og skriftligt. Derudover lærer du også om ordenes betydning.

Dansk G

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.
Du lærer at skrive og læse forskellige tekster ogt at lytte opmærksomt, fortælle og at holde oplæg. Du lærer du at begrunde et synspunkt og vælge de ord, der passer til situationen.

Dansk F/E

Du arbejder med det danske sprog og med at bruge sproget bevidst såvel mundtligt som skriftligt.

Du lærer du at skrive og læse forskellige slags tekster og få at skabe overblik over indholdet. Du bliver desuden bedre til at udtrykke dig klart og tydeligt både mundtligt og skriftligt, bl.a. at vælge et sprog, der passer til situationen.

Dansk D

Du lærer at udtrykke dig præcist og varieret og at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt.

Du lærer desuden at forstå og at analysere tekster og at se dem i et historisk perspektiv.

Dansk som andetsprog, Basis.

Du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk, og du arbejder med læsning og opbygning af lettere tekster.

Undervisningen tager udgangspunkt i emner fra hverdagen, fx nyheder og emner af personlig og almen interesse. Du arbejder både med mundtlig og skriftlig kommunikation

Dansk som andetsprog, G

Du lærer at indgå i en samtale og tilpasse dit sprog til situationen. Du vil også forbedre dit skriftlige niveau.

I læsning af danske tekster vil du blive præsenteret for et udvalg af dansk og oversat litteratur og samtidig læse et dansk værk i original udgivelse.

Dansk som andetsprog, F/E

Du lærer at indgå i en samtale på et nogenlunde flydende dansk, og du udbygger og forbedrer dine evner til at skrive.

I arbejdet med læsning af tekster får du indsigt i et udvalg af nyere og ældre dansk litteratur og sagtekster.

Du lærer desuden at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

Dansk som andetsprog, D

Du lærer at udtrykke dig mere præcist og nuanceret både skriftligt og mundtligt, og du bliver bedre til at deltage i samtaler.

I undervisningen arbejder I med at læse dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og som en del af kurset læser I et litterært værk i original udgivelse. Du arbejder desuden med et større medieprodukt, fx en nyhed i tv eller til en avis.

Engelsk, Basis.

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.

Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget.

Engelsk, G.

Du bliver lidt bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almene emner.

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.

Engelsk, F/E.

Du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt i et enkelt og sammenhængende sprog.

Blandt andet får du undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker. Desuden får du kendskab til almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande.

Engelsk, D.

Du får færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk, både i skrift og tale.

Du arbejder også med at bruge din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, at læse og analysere tekster om emner af almen relevans og at formulere dine holdninger og synspunkter.

Matematik, Basis.

Du lærer om matematik på et helt grundlæggende niveau og arbejder med forståelse af matematiske begreber.

I undervisningen vil du opleve, hvordan de matematiske begreber bliver brugt i mange forskellige hverdagssammenhænge.

Matematik, G.

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan konkrete problemer fra hverdagen kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Matematik F/E

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagslivet og samfundslivet.

Undervisningen drejer sig især om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

Matematik, D.

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder især med forståelse og brug af matematiske funktioner.

På faget lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan bruge i dit videre uddannelsesforløb.

Naturvidenskab G

Du får en bred naturfaglig viden, der gør det muligt at forstå og deltage i diskussioner om naturfaglige emner.

Du arbejder med emner fra fagene biologi, kemi, fysik og naturgeografi, og du får en grundlæggende forståelse for samspillet mellem menneske, natur, teknik og sundhed.

Samfundsfag, G.

Faget giver dig viden om især danske, men også internationale samfundsforhold.

Du beskæftiger dig bl.a. med hovedlinjerne i det danske demokratiske system og lærer at kende forskel på den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. 

Samfundsfag, D.

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold.

Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du får desuden en introduktion til velfærdsmodeller og grundlæggende økonomiske sammenhænge. 

Dansk som andetsprog - din indgang til det danske uddannelsessystem. 

Som tosproget kan du få målrettet undervisning i dansk på VUC.

Du kan starte hos os, når du har afsluttet din grundlæggende danskuddannelse på fx Sprogskolen.

Læs mere om dine muligheder for at lære mere dansk 

Har du spørgsmål: 

Adgangskrav AVU

Du skal være fyldt 25 år for at få adgang til AVU. 

Er du ikke fyldt 25 år, så kan du kun få adgang til AVU hvis du er selvforsørgende. 

Ved selvforsørgende forstås at man arbejder minimum 20 timer i ugen, og man ikke er afhængig af SU. 

AVU-Fag

  • Dansk som andetsprog Basis, G, F, E og D niveau.  
  • Dansk Basis, G, F, E og D niveau. 
  • Engelsk Basis, G, F, E og D niveau. 
  • Matematik Basis, G, F, E og D niveau. 
  • Samfundsfag G og D
  • Naturfag G

Pris: 140 kr. pr. fag.

Du kan søge om refusion af din deltagerbetaling - du kan altså få hele eller dele af beløbet tilbage igen. Læs mere om refusion af deltagerbetaling.

Deltagerbetaling

Du skal betale for dine fag på VUC. Du kan få dette deltagergebyr tilbage enten når du er færdig med dine AVU-fag

AVU-fag koster 140 kr. pr. fag.

Du får 2 niveauer pr. betaling.  

Du er først tilmeldt et fag, når du har betalt deltagergebyret.

Refusion af deltagerbetaling.

Du skal betale for dine fag på VUC. Du kan få dette deltagergebyr tilbage enten når du er færdig med dine fag eller løbende over din SU. Refusionen gælder også for fagpakker, men kun for de fag der er adgangsgivende til den uddannelse, du søger ind på. Kontakt receptionen eller studievejledningen for mere information.  

 

Selvstuderende

Ved selvstudium gælder samme priser som ved ordinær undervisning.

 

Kontakt os for yderligere info om selvstudium.

Økonomi under uddannelse.

SU 

AVU-ordning før august 2009 - Merit.

Hvis du har bestået prøven i et fag under den gamle AVU-ordning (før august 2009) kan du få merit.

Det betyder, at du ikke skal tage fagene igen, men at dine karakterer kan blive overført direkte til dit eksamensbevis således, at Trin 1 fag giver merit på niveau G, og Trin 2 fag giver merit på niveau E. Dog giver Trin 2 billedkunst, engelsk, formidling og samfundsfag merit på niveau D.

Vigtige datoer på AVU

28

Aug

Ansøgningsfrist for sommeroptag 2024

Se kalender og ferieplan
;