D61398be78fba5e15af3badbe0021b0c6e4f7370

Værdigrundlag

Det vi brænder for

Værdiggrundlag

VUC Holstebro-Lemvig-Struer er en uddannelsesinstitution, der med en værdsættende tilgang og respekt for kursisternes forskellighed, giver unge og voksne mulighed for at erhverve sig almene kompetencer.

Vi lægger særlig vægt på værdierne rummelighed, faglighed og fleksibilitet. Disse værdier definerer og former alle aspekter af vores organisation.
Herudover er engagement, humor, respekt og ansvarlighed højt prioriteret i vores arbejde mod opfyldelsen af de faglige krav.

Samarbejde er en forudsætning for opfyldelsen af vores - og vores kursisters - mål, og vi prioriterer derfor åbenhed og gode relationer højt i forhold til samarbejdspartnere og samarbejdsformer.

Det gør vi for kursisten

Det gør vi for kursisten

 • Vi tilbyder et bredt udbud af forløb, fag, undervisnings- og tilrettelæggelsesformer.
 • Vi skræddersyr et målrettet uddannelsesforløb til den enkelte kursist.
 • Vi vejleder under hensynstagen til kursistens individuelle situation og uddannelsesmål, herunder også til andre uddannelsestilbud.
 • Vi skaber et godt fagligt og socialt miljø.
 • Vi ønsker en mangfoldighed af kursister og fagligheder. Vi ser mangfoldigheden som en styrke, der gør VUC HLS til et alternativt og dannende uddannelsestilbud til kursister i alle livets faser.

Det gør vi for den ansatte

 • Vi støtter den enkelte kollegas faglige og personlige udvikling.
 • Vi lægger vægt på et godt kollegialt fællesskab, medindflydelse, tillid, åben dialog og information blandt alle ansatte.

Det gør vi for samarbejdspartneren

 • Vi er åbne og initiativtagende i forhold til samarbejdspartnere og samarbejdsformer.
 • Vi påtager os et medansvar for at løse de udfordringer som følger af forandringerne i samfundet omkring os på såvel lokalt som nationalt plan.
 • Vi søger indflydelse og forsøger at påvirke politiske beslutninger til gavn for kursister, institutionen og lokalområdet.

Vision og Mission

Vi påtager os et medansvar for indfrielsen af de uddannelsespolitiske mål og bidrager til at løfte samfundsmæssige udfordringer i relation til livslanglæring og 95- og 60-procentmålsætningerne.

Gennem kompetencegivende uddannelser og anvendelsesorienteret undervisning understøtter vi vores kursisters potentialer. Vores undervisning er:

 • faglig i indhold
 • differentieret i tilbud
 • fleksibel i tilrettelæggelsen

Vision 2025

;