D61398be78fba5e15af3badbe0021b0c6e4f7370

Adgangskrav 

Læs om adgangskravene til vores forskellige uddannelser. Kontakt studievejledningen for mere information. 

Adgangskrav 

Adgangskrav AVU over 18

Du skal være fyldt 25 år for at få adgang til AVU. 

Er du ikke fyldt 25 år, så kan du kun få adgang til AVU hvis du er selvforsørgende. 

Ved selvforsørgende forstås at man arbejder minimum 20 timer i ugen, og man ikke er afhængig af SU. 

Adgangskrav til AVU under 18

Er du ikke fyldt 18 år, så kan du kun få adgang til AVU hvis du er selvforsørgende. 

Ved selvforsørgende forstås at man arbejder minimum 20 timer i ugen, og man ikke er afhængig af SU. 

Samtidig må du ikke selv betale for hold. Undervisningen skal betales af kommunen, hvor du har bopæl. 

Adgangskrav HF

Du skal være min. 18 år (mulighed for dispensation i særtilfælde)

Du skal have afsluttet min. 9. klasse - og du skal have været ude af folkeskolen i mindst ét år – eks. i arbejde eller i en 10. klasse, eller have en 10. klasses eksamen.

Du kan evt. genopfriske fag på 8.-10. klasse-niveau - enten inden du starter, eller mens du læser din HF.

 

;