FVU - bedre til grundlæggende fag

Styrk dine basale færdigheder inden for ét eller flere grundlæggende fag. Det løfter dig i job og hverdag.

1692Df34a27c24f6d64bdbf6de50509822227cf3

Hvad er FVU?

FVU står for Forberedende Voksenundervisning.

FVU giver dig mulighed for at blive bedre inden for et eller flere fag. Du kan få undervisning indenfor:

 • læsning / dansk
 • matematik
 • dansk for tosprogede (FVU start)
 • engelsk (kun for erhvervsaktive)
 • IT (FVU digital) (kun for erhvervsaktive)

Med FVU kan du forbedre dine faglige evner og blive bedre til at udføre dit nuværende job, blive klar til et nyt job, eller du kan bruge FVU som støtte til andre fag og uddannelse.


FVU er et gratis tilbud.

Fagbeskrivelser FVU 

FVU Dansk

Hvis du vil i gang med en uddannelse, kan du bruge FVU til at genopfriske dansk, inden du starter.

Du lærer også, hvordan mobil og pc kan hjælpe dig med at læse og skrive.

Opbygning

Faget består af fire trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-dansk, trin 1

På trin 1 øver du grammatik og staveregler på basisniveau.

Du læser og staver korte, enkle ord og tekster. Fx når du

 • skriver en besked
 • får et brev
 • søger information
 • skal huske tanker og ideer

FVU-dansk, trin 2

På trin 2 arbejder du mere med ordene, lydene og grammatikken i sproget.

Du træner din evne til at

 • læse og skrive små og længere tekster - på papir og digitalt
 • læse hurtigere og forstå, hvad du læser
 • tage noter
 • bruge et større ordforråd

FVU-dansk, trin 3

På trin 3 arbejder du mere med grammatikken og sammenhængen mellem lyd og stavning. 

Du arbejder fx med

 • at danne og forstå ord
 • forskellige tekster og måder at udtrykke sig på
 • tekster til forskellige modtagere og situationer
 • skriftlig dansk fra ide til tekst

FVU-dansk, trin 4

På trin 4 arbejder du med skriftlig dansk.

Du lærer:

 • metoder til at forstå faglige tekster
 • læse- og studieteknik
 • metoder til at søge information
 • metoder til at argumentere for synspunkter   

FVU Matematik

Opbygning

Faget består af to trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-matematik, trin 1

På trin 1 får du nogle grundlæggende metoder til at arbejde med tal.

Du lærer bl.a. at

 • aflæse tal på en skærm, i en tabel eller på måleinstrumenter
 • lægge sammen, trække fra, gange og dividere tal og decimaler
 • tælle og måle præcist eller som et overslag
 • sammenligne og afrunde tal

FVU-matematik, trin 2

Trin 2 bygger videre på det, du har lært på trin 1. Du arbejder fx med at læse, forstå og anvende tal i tabeller, grafer og figurer.

Du lærer bl.a. om

 • forholdstal, brøker og procenter
 • geometri
 • data og statistik
 • grafisk fremstilling af data i søjler, diagrammer mv.

FVU Engelsk

Opbygning

Faget består af fire trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-engelsk, trin 1

På trin 1 starter du med helt enkle ord og sætninger på engelsk.

Du lærer sproget ved at tale med andre i et langsomt tempo, og du kommer i gang med at læse og skrive ord og udtryk.

Du lærer at forstå og besvare spørgsmål og formulere enkle sætninger, du kan bruge til daglig – både på arbejdet og i dit privatliv.

FVU-engelsk, trin 2

På trin 2 øver du dig på at tale engelsk. Du forstår samtalen i hovedtræk og udvider dit ordforråd med ord og udtryk, du ofte bruger.

Du kommer videre med at forstå korte, enkle tekster. Fx lærer du at finde relevant information i enkle brugsanvisninger, e-mails og andre beskeder.

Du lærer også selv at skrive korte beskeder, e-mails og noter, som andre kan forstå.

FVU-engelsk, trin 3

På trin 3 bliver engelsk et redskab til, at du kan begå dig i en globaliseret verden.

Fx kan du navigere på engelske hjemmesider og søge information på engelsk.

Du forstår nu flere detaljer, når du deltager i en samtale på engelsk. Du taler også mere sammenhængende, så du kan gøre dig forståelig og give udtryk for din mening.

FVU-engelsk, trin 4

På trin 4 kan du bruge engelsk aktivt i dit arbejde og din dagligdag i øvrigt. Du kan fx beskrive arbejdsopgaver og vejlede kolleger og andre, du samarbejder med.

Du lærer desuden at finde relevant information i tekster, du skal bruge i dit arbejde. Det kan fx være vejledninger, arbejdsinstrukser eller manualer.

Du øver dig også på at præsentere et emne for andre på engelsk.

FVU Digital

Opbygning

Faget består af tre trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov. 

FVU-digital, trin 1

På trin 1 kommer du i gang med at bruge pc, tablet eller andre it-enheder. Du lærer at arbejde i forskellige programmer med skærm, mus og tastatur.

Målet er, at du bliver fortrolig med enkle opgaver. Fx at besvare mails, søge informationer og arbejde sikkert med persondata.

FVU-digital, trin 2

På trin 2 får du mere erfaring med at løse arbejdsopgaver ved hjælp af it. Du øver dig på at hente og redigere, gemme og vedhæfte filer.

Du lærer programmer og systemer bedre at kende. Fx kan du søge efter information i databaser, på internettet eller på virksomhedens intranet.

Desuden lærer du at dele viden og opgaver med andre ved hjælp af it, og du kan benytte selvbetjening på offentlige hjemmesider, fx e-Boks og borger.dk.

FVU-digital, trin 3

På trin 3 bliver du rutineret i at arbejde digitalt, og du tænker ikke længere over, at du bruger it.

It indgår, når du løser opgaver, uanset om du arbejder i en virksomheds produktion eller har administrative opgaver. Fx når du planlægger og registrerer dit arbejde eller betjener udstyr og maskiner.

Du er også fortrolig med at dele filer og information med kolleger og andre, som du samarbejder med.

Endelig får du mod på selv at eksperimentere med, hvordan apps og programmer fungerer.

Planlagte FVU- og OBU-forløb for VUC Holstebro-Lemvig-Struer, der afvikles på adressen:

Vald. Poulsens Vej 8. 7500 Holstebro

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

FVU-start, hold 1

Kl. 8.00 – 14.45

 

 

 

 

 

FVU-start, hold 2

 

 

 

 

Kl. 8.00 – 10.30

 

FVU-start, hold 3

 

Kl. 16.30 – 19.00

 

 

 

 

FVU-dansk, hold 1

 

Kl. 13.40 – 16.05

 

 

 

 

FVU-mat., hold 1

 

 

 

Kl.18.00 – 20.30

 

 

 

Ovenstående FVU-hold starter op i uge 35 2023 og løber frem til og med uge 19 2024

;