81D3188092030d1671de10381f22bb09f2fabf52

FVU Engelsk 

FVU engelsk er et tilbud til dig, der har brug for at forbedre dit engelsk for at kunne løse dine arbejdsopgaver.

Faget har 4 trin og dækker både dig, der har ingen eller meget begrænset forhåndskendskab til engelsk og dig, der allerede kan en del engelsk, men har brug for at kunne udtrykke dig mere nuanceret og indgå i mere komplekse samtaler, gennemføre præsentationer eller forstå mere avancerede tekster.

Mulighed for økonomisk støtte

Du kan modtage SU eller SVU (Sta­tens voksen­uddan­nelses­støtte), når du deltager i FVU.

 

Fagbeskrivelse FVU Engelsk. 

FVU Engelsk

Opbygning

Faget består af fire trin. Du starter på det trin, som passer til dit behov.

FVU-engelsk, trin 1

På trin 1 starter du med helt enkle ord og sætninger på engelsk.

Du lærer sproget ved at tale med andre i et langsomt tempo, og du kommer i gang med at læse og skrive ord og udtryk.

Du lærer at forstå og besvare spørgsmål og formulere enkle sætninger, du kan bruge til daglig – både på arbejdet og i dit privatliv.

FVU-engelsk, trin 2

På trin 2 øver du dig på at tale engelsk. Du forstår samtalen i hovedtræk og udvider dit ordforråd med ord og udtryk, du ofte bruger.

Du kommer videre med at forstå korte, enkle tekster. Fx lærer du at finde relevant information i enkle brugsanvisninger, e-mails og andre beskeder.

Du lærer også selv at skrive korte beskeder, e-mails og noter, som andre kan forstå.

FVU-engelsk, trin 3

På trin 3 bliver engelsk et redskab til, at du kan begå dig i en globaliseret verden.

Fx kan du navigere på engelske hjemmesider og søge information på engelsk.

Du forstår nu flere detaljer, når du deltager i en samtale på engelsk. Du taler også mere sammenhængende, så du kan gøre dig forståelig og give udtryk for din mening.

FVU-engelsk, trin 4

På trin 4 kan du bruge engelsk aktivt i dit arbejde og din dagligdag i øvrigt. Du kan fx beskrive arbejdsopgaver og vejlede kolleger og andre, du samarbejder med.

Du lærer desuden at finde relevant information i tekster, du skal bruge i dit arbejde. Det kan fx være vejledninger, arbejdsinstrukser eller manualer.

Du øver dig også på at præsentere et emne for andre på engelsk.

;