SVU

62D4166e265f8f30e912a15bfbeca543d41d9998

SVU er en mulighed for uddannelse med økonomisk støtte.

SVU erstatter tabt arbejdsfortjeneste og gør det muligt for erhvervsaktive at deltage i undervisning i arbejdstiden.

Korte facts om SVU

  • udgør 80% af dagpengesatsen
  • op til 40 uger på fuld tid - eller deltid, fx 1 dag om ugen, i en tilsvarende længere periode

  • udbetales til medarbejderen eller som lønkompensation til virksomheden

Hvem kan få SVU

 

Alder

Modtagere af SVU skal være mellem 25 og 64 år.

20-24-årige kan dog få SVU til FVU (forberedende voksenundervisning) og OBU (ordblindeundervisning).​

Uddannelse

Modtageren skal være kort uddannet eller have en forældet uddannelse.


Kort uddannet: 7-8 års skolegang + evt. erhvervsrettet uddannelse eller 9-10 års skolegang + højst 2 års erhvervsrettet uddannelse.
Faglærte kan dog få SVU til FVU (forberedende voksenundervisning).

 

Forældet uddannelse: fx betragtes en erhvervsrettet uddannelse som forældet, hvis den ikke har været brugt i 5 år.

Statsborgerskab og SVU

Modtageren af SVU skal være dansk statsborger, bo i Danmark som udenlandsk statsborger, eller være ligestillet med danske statsborgere.

Forudgående beskæftigelse

Modtageren skal have mindst 26 ugers beskæftigelse på nuværende arbejdsplads (som lønmodtager, selvstændig, eller medarbejdende ægtefælle).

Aftale om orlov

For at modtage SVU skal der laves en aftale mellem den ansatte, som skal på uddannelse, og arbejdsgiver om orlov til at deltage i uddannelsen.

Optaget på konkret uddannelsesforløb

Modtageren skal være optaget på eller have tilsagn om optagelse på det uddannelsesforløb, der søges SVU til.

0Aaa8bc59c25fa1a86cd11897af6cd6676943e6b

Studieaktivitet

Det er afgørende, at du er studieaktiv – det vil sige, at du deltager i undervisningen, afleverer skriftlige opgaver og deltager i terminsprøver – ellers mister du retten til at modtage SVU.

Du kan læse mere om studieaktivitet og konsekvenserne af manglende studieaktivitet i VUC Holstebro-Lemvig-Struers Studie- og ordensregler.

Ansøgning og udbetaling

Udbetaling

SVU kan udbetales til dig eller som lønkompensation til din arbejdsgiver.

Din SVU bliver udbetalt til din konto. Hvis du får løn under uddannelsen, kan du aftale, at SVU’en udbetales til din arbejdsgiver som refusion.

Udbetalingen sker bagud for 4 eller 5 uger af gangen.
Hver udbetalingsperiode slutter næstsidste søndag i måneden.

Ansøg om SVU

Du kan printe ansøgningsskema og oplysninger om SVU fra www.svu.dk.

Du kan også få et ansøgningsskema hos vejlederne på VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

Du skal søge om SVU i så god tid som muligt inden, du starter på din uddannelse, dog tidligst 3 måneder før uddannelsen begynder.

Din ansøgning skal være afleveret på VUC Holstebro-Lemvig-Struer senest den dag, din uddannelse begynder.

Har du spørgsmål til SVU, så kontakt vores SU-vejleder

SE

Susan Eriksen

SU-vejleder
tlf.: 96275800
;