44D6f7d80e43bf41857aed5e5c61fb3fbdeb6cd4

SU

Økonomi under uddannelse. 

Mange uddannelser i Danmark giver adgang til at søge SU - statens uddannelsesstøtte. Som kursist på VUC kan du være berettiget til at søge om SU. Der er dog krav til hvornår du har ret til SU. Et af kravene er eksempelvis at du har 23 lektioner om ugen (17 lektioner, hvis du har børn under 7 år). 

Book tid hos vores SU-medarbejder, hvis du har spørgsmål til SU. 

Sådan søger du SU

Du skal søge på su.dk. Du skal bruge dit Nem-id for at logge ind.

Du kan tidligst søge en måned før, du er berettiget til at modtage SU - og senest ved udgangen af den pågældende måned (dog er fristen for at søge SU til december allerede d. 5/12)....

Du er berettiget til at modtage SU fra den måned, du påbegynder din uddannelse, hvis du påbegynder den inden d. 20. den pågældende måned - begynder du på uddannelsen senere end d. 20., er du først berettiget til SU fra den efterfølgende måned.

Eksempel: du starter på VUC d. 10/10 - så er du berettiget til SU fra d. 1/10, og kan derfor ansøge om dette fra d. 1/9 og indtil d. 31/10.
Hvis du derimod starter på VUC d. 21/10 er du første berettiget til SU fra d. 1/11, og du kan tidligst søge om SU d. 1/10 og indtil d. 30/11.

 

Din ansøgning vil typisk blive behandlet inden for 2-3 uger.

Er du udenlandsk statsborger?
Bemærk: hvis du er udenlandsk statsborger er behandlingstiden længere, og du kan derfor også søge om SU tidligere - op til 3 måneder før. Læs mere herunder i fanen "Udenlandsk statsborger - ligestillingsansøgning".

Kontakt vores SU-medarbejder.

SE

Susan Eriksen

SU-vejleder
tlf.: 96275800

Udgifter til transport

Kører du med offentlig transport til og fra skole, er det måske interessant for dig at få et Ungdomskort.

Kører du langt i din egen bil for at komme i skole, er du måske berettiget til kilometerpenge.

Læs mere her

53C2e4dd7221e07f77eb9e568359d4f8d2967875

SU-lån

Du kan vælge at tage et SU-lån, mens du er under uddannelse.

Som forsørger kan du desuden søge om supplerende SU-lån for forsørgere 

For at få lånet skal du modtage SU. Det betyder, at du ikke kan få SU-lån i måneder, hvor du for eksempel holder orlov eller har valgt din SU fra.

Du skal først betale dit lån tilbage, når du er færdig med at modtage SU. Det er meget vigtigt, at du læser lånebetingelserne grundigt igennem.

Du kan se de aktuelle satser for SU-lån på SU's hjemmeside

Forlæng din SU

Du kan kun søge om SU for den periode dine fag dækker - altså indtil afslutningstidspunktet for de fag, du er tilmeldt på det tidspunkt, du søger om SU.

For mange betyder det, at de i løbet af deres studier på VUC skal ind og forlænge deres SU - fx så man også modtager SU i det nye skoleår.OBS. du kan først forlænge din SU, når du har betalt for og er optaget på de nye fag.

Du forlænger din SU via MinSU. Vælg "Ret din SU" og vælg herefter "Forlæng uddannelse"

Nederst på siden kan du forlænge din ”Nye uddannelseslut” – husk, at du kun kan forlænge den så langt frem, som slutdatoen for fag, du er tilmeldt lige nu - det er altså ikke tidspunktet for, hvornår du forventer at afslutte din uddannelse.

 

Under ”Ansøgning om ydelser” kan du desuden forlænge dit su-lån, forsørgertillæg m.m.

Værd at vide om SU

Find information om SU her, læs mere på su.dk eller kontakt vores SU-medarbejder. 

Hvad er SU?

SU står for: Statens Uddannelsesstøtte. Det er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.


SU udbetales forud en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, om du er ude- eller hjemmeboende, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.
Bemærk: at du skal betale skat af din SU.

Hvem kan modtage SU?

Du skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til SU - bl.a. skal du

 • have timer nok (min. 23 timer/ugen, 17 timer/ugen hvis du har barn under 7 år),
 • være studieaktiv (bl.a. møde op til timerne, aflevere opgaver, deltage i undervisningen)
 • være dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere (læs evt. mere om reglerne for udenlandske statsborgere på SU's hjemmeside)
 • du må ikke tjene for meget ved siden af din SU, og du må heller ikke modtage andre offentlige ydelser, der skal dække dine leveomkostninger (boligsikring og børnepenge har ingen betydning for din mulighed for at modtage SU)

Barsel og fødselsrater

Du kan søge barsel på din SU side under: Søg SU/Fødselsrater - ungdomsuddannelse.

 

Du har ret til 12 måneders enkeltrater eller 6 måneders dobbeltrater. Du vælger dette, når du ansøger. Du skal også vælge, hvornår du ønsker fødselsraterne udbetalt fra.
Du skal være studieaktiv i måneden, inden du går på barsel.
Bliver du far, skal du aflevere dokumentation i form af fødselsattest eller faderskabserklæring

Læs mere om barsel og su på en ungdomsuddannelse

 

Når du har søgt om barsel, udskriver du din kvittering og afleverer den på VUC sammen med vandrejournalen.

 

OBS. du kan tidligst søge 3 måneder før din termin. Har du fx termin d. 15. april, kan du søge d. 1. januar og gå på barsel d. 1. februar. Det er imidlertid også muligt at søge senere.

Hjemmeboende eller udeboende

Når du går på en ungdomsuddannelse afhænger størrelsen af din SU af:


Du er hjemmeboende hvis:

 • du i folkeregisteret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre

 • du, ud over ferier, søn- og helligdage, jævnligt bor hos den ene eller begge dine forældre – uanset, hvilken adresse du står tilmeldt i folkeregistret

Er du hjemmeboende eller under 20 år skal du udfylde feltet "Forældreforhold", når du søger om SU / hvis du ønsker at ændre på hvilken forældreindkomst, der skal lægges til grund for tildeling af din SU.

 

Du er udeboende hvis:

 • du ikke bor hos dine forældre, og du ikke i folkeregistret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre

 • du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende. Dette gælder også selv om du har folkeregister-adresse hos den ene eller begge dine forældre

 • du bor i udlandet (med mindre du bor hos den ene eller begge dine forældre i udlandet)

 • du er på studieophold i udlandet og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre, mens du er på studieophold i udlandet

 • du er fyldt 20 år og har samme folkeregister-adresse som den ene eller begge dine forældre, men det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregister-adresse

 

 

Du kan til enhver tid ændre din bopælsstatus (fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt) på MinSU under punktet "Ændring af bopæl" i SU ansøgningen.

Fravælg SU/Sæt SU på pause

Ønsker du ikke at modtage SU i en eller flere måneder, skal du registrere dette på MinSU.

Du skal gøre dette senest d. 15. i måneden før, du ønsker at fravælge din SU.

Genoptag SU

Hvis din SU har været lukket pga. studieinaktivitet, kan SU’en først genoptages efter en samtale med en vejleder.

Gå ind på su.dk og vælg Ret din SU/Genoptag SU. Indtast den måned, du ønsker at genoptage SU’en fra. Hvis du plejer at modtage SU-lån, forsørgertillæg eller andet, skal du huske at sætte flueben ved disse. Tryk så Genoptag SU.

Max. 5 ungdomsuddannelser.

Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, medmindre du har får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet.

 

Alle de ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

AVU og GSK tæller dog ikke med, og er du igang med en HF tælles den først med, når uddannelsen er afsluttet med et HF bevis.

Hvis du logger ind på minSU på su.dk kan du se de ungdomsuddannelser, SU har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

 

Reglen gælder kun uddannelser påbegyndt efter 1. januar 2015.

 

Du kan læse mere om på SU's hjemmeside om SU på ungdomsuddannelser eller spørge en studievejleder, hvis du er i tvivl.

SU og skat

Når du søger om SU, skal du vælge, om du vil benytte dit hovedkort/frikort, bikort, eller om du vil have en trækprocent på 55%.
 • Har du ikke et arbejde, er det hovedkortet, du skal bruge.
 • Har du et arbejde, eller tjener du mindre, end du får i SU, er det bedst at vælge hovedkort/frikort.
 • Hvis du tjener mere på dit arbejde, er det en fordel at vælge bikort, hvis dit arbejde bruger hovedkortet/frikortet.

 

Du kan læse mere om skat på www.skat. dk eller henvende dig på Borgerservice.

2028Ab6b358eeb0391de01d0f17bfef15aae4631
Godkend låneplan for det nye år
;