Fagpakker  

- målrettet forløb mod din drømmeuddannelse. 

0Ea80652d744cbe10d4a94f8f300095494f89d20

En fagpakke er den hurtigste vej, når du er sikker på, hvad det er, du skal i fremtiden. Fokuser på fag, der er relevante for dig og forkort din studietid.

En fagpakke er en genial genvej, hvis du er helt sikker i dit valg af videregående uddannelse.

Hvis du er usikker - eller hvis du er ung og det ikke er så væsentligt, om det tager et år længere, anbefaler vi, at du tager en hel HF i stedet. Med en hel HF har du langt flere muligheder åbne for dig, når du skal vælge din videre vej. Også senere i livet. Spørg vores studievejledere til råds, hvis du er i tvivl.

Betaling og refusion

Find betalingsinformation og refusionsblanketter her. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet

Betaling for HF og AVU

Det vil være deltagerbetaling på nogle af vores uddannelser. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet. 

  • For HF-enkeltfag ligger prisen fra 550 kr til 1400 kr. pr fag.
  • For AVU-enkeltfag ligger på 140 kr. på kernefag (pt. udbyder KBH SYD kun kernefag) og 1430 kr. på øvrige fag.

🠢  Du finder priser, tilmelder dig, og betaler via skolens webshop

Hvis du ønsker at betale uden om webshoppen, skal du kontakte vejledningen

Find handelsbetingelser (inkl. fortrydelsesret)

Betaling pensionister

Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, betaler en forhøjet deltagerbetaling på 750 kroner ekstra pr. fag.

Betaling ved videregående uddannelse

Kursister, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.600 kroner og 17.300 kroner.

Refusion af brugerbetaling

Skolen udbetaler løbende refusion af brugerbetaling, hvis du er berettiget. Du kan regne med refusion af brugerbetaling ca. 6 uger efter at skolens regnskabsafdeling har modtaget en udfyldt blanket.

Vær opmærksom på, at refusion kun udbetales for A, B og C-niveau- fag på VUC. Du kan læse hele bekendtgørelsen almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Blanketten skal sendes på e-mail til skolens regnskabsafdeling: regnskab@kbhsyd.dk

🠢 Brugerbetalingen kan først refunderes efter HF-beviset er lukket. Læs mere om lukning af bevis her

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen

Blanket: Søg refusion

Blanket:

Deltagerbetaling retur

 

 

;