SU - 

Statens uddannelsesstøtte

 

Værd at vide om SU: 

Hvad er SU?

SU står for: Statens Uddannelsesstøtte. Det er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.


SU udbetales forud en gang om måneden. Beløbets størrelse afhænger af, om du er ude- eller hjemmeboende, hvor gammel du er, og hvornår du er startet på din uddannelse.
Bemærk: at du skal betale skat af din SU.

Hvem kan modtage SU?

Du skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til SU - bl.a. skal du

 • have timer nok (min. 23 timer/ugen, 17 timer/ugen hvis du har barn under 7 år),
 • være studieaktiv (bl.a. møde op til timerne, aflevere opgaver, deltage i undervisningen)
 • være dansk statsborger - er du udenlandsk statsborger, kan du søge om at blive ligestillet med danske statsborgere (læs evt. mere om reglerne for udenlandske statsborgere på SU's hjemmeside)
 • du må ikke tjene for meget ved siden af din SU, og du må heller ikke modtage andre offentlige ydelser, der skal dække dine leveomkostninger (boligsikring og børnepenge har ingen betydning for din mulighed for at modtage SU)

Barsel og fødselsrater

Du kan søge barsel på din SU side under: Søg SU/Fødselsrater - ungdomsuddannelse.

 

Du har ret til 12 måneders enkeltrater eller 6 måneders dobbeltrater. Du vælger dette, når du ansøger. Du skal også vælge, hvornår du ønsker fødselsraterne udbetalt fra.
Du skal være studieaktiv i måneden, inden du går på barsel.
Bliver du far, skal du aflevere dokumentation i form af fødselsattest eller faderskabserklæring

Læs mere om barsel og su på en ungdomsuddannelse

 

Når du har søgt om barsel, udskriver du din kvittering og afleverer den på VUC sammen med vandrejournalen.

 

OBS. du kan tidligst søge 3 måneder før din termin. Har du fx termin d. 15. april, kan du søge d. 1. januar og gå på barsel d. 1. februar. Det er imidlertid også muligt at søge senere.

Hjemmeboende eller udeboende

Når du går på en ungdomsuddannelse afhænger størrelsen af din SU af:


Du er hjemmeboende hvis:

 • du i folkeregisteret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre

 • du, ud over ferier, søn- og helligdage, jævnligt bor hos den ene eller begge dine forældre – uanset, hvilken adresse du står tilmeldt i folkeregistret

Er du hjemmeboende eller under 20 år skal du udfylde feltet "Forældreforhold", når du søger om SU / hvis du ønsker at ændre på hvilken forældreindkomst, der skal lægges til grund for tildeling af din SU.

 

Du er udeboende hvis:

 • du ikke bor hos dine forældre, og du ikke i folkeregistret står tilmeldt samme adresse som den ene eller begge dine forældre

 • du bor på en kostskole, skolehjem eller lignende. Dette gælder også selv om du har folkeregister-adresse hos den ene eller begge dine forældre

 • du bor i udlandet (med mindre du bor hos den ene eller begge dine forældre i udlandet)

 • du er på studieophold i udlandet og ikke bor hos den ene eller begge dine forældre, mens du er på studieophold i udlandet

 • du er fyldt 20 år og har samme folkeregister-adresse som den ene eller begge dine forældre, men det er dine forældre, som er tilmeldt din folkeregister-adresse

 

 

Du kan til enhver tid ændre din bopælsstatus (fra hjemmeboende til udeboende eller omvendt) på MinSU under punktet "Ændring af bopæl" i SU ansøgningen.

Fravælg SU/Sæt SU på pause

Ønsker du ikke at modtage SU i en eller flere måneder, skal du registrere dette på MinSU.

Du skal gøre dette senest d. 15. i måneden før, du ønsker at fravælge din SU.

Genoptag SU

Hvis din SU har været lukket pga. studieinaktivitet, kan SU’en først genoptages efter en samtale med en vejleder.

Gå ind på su.dk og vælg Ret din SU/Genoptag SU. Indtast den måned, du ønsker at genoptage SU’en fra. Hvis du plejer at modtage SU-lån, forsørgertillæg eller andet, skal du huske at sætte flueben ved disse. Tryk så Genoptag SU.

Max. 5 ungdomsuddannelser.

Du kan maksimalt få SU til 5 ungdomsuddannelser, medmindre du har får et uddannelsespålæg i kontanthjælpssystemet.

 

Alle de ungdomsuddannelser, du er begyndt på (og har fået SU til), tæller med.

AVU og GSK tæller dog ikke med, og er du igang med en HF tælles den først med, når uddannelsen er afsluttet med et HF bevis.

Hvis du logger ind på minSU på su.dk kan du se de ungdomsuddannelser, SU har registreret, du har fået SU til (under menupunkterne ”Se din SU” og ”Ungdomsuddannelser med SU”).

 

Reglen gælder kun uddannelser påbegyndt efter 1. januar 2015.

 

Du kan læse mere om på SU's hjemmeside om SU på ungdomsuddannelser eller spørge en studievejleder, hvis du er i tvivl.

SU og skat

Når du søger om SU, skal du vælge, om du vil benytte dit hovedkort/frikort, bikort, eller om du vil have en trækprocent på 55%.
 • Har du ikke et arbejde, er det hovedkortet, du skal bruge.
 • Har du et arbejde, eller tjener du mindre, end du får i SU, er det bedst at vælge hovedkort/frikort.
 • Hvis du tjener mere på dit arbejde, er det en fordel at vælge bikort, hvis dit arbejde bruger hovedkortet/frikortet.

 

Du kan læse mere om skat på www.skat. dk eller henvende dig på Borgerservice.

;