Kursistrådet

Kursisternes stemme hos VUC

4A92b065959b57e063e693933ff746340adec127

Kursistrådets arbejder blandt andet med:

• Planlægge og afholde sociale arrangementer for skolens kursister, bl.a. fredagsbarer.

• Præge hverdagen på skolen og være talerør for medkursister.

• Give input til bestyrelsesmøder. Kursistrådet har desuden en repræsentant, som deltager på VUC’s bestyrelsesmøder.

• Arrangere hueopmåling for de kommende HF studenter.

Kursistrådet i Holstebro består af kursistrepræsentant: Kim Lykke Christiansen 

 

 

Der vælges et nyt kursistråd hvert år i september.

Kursistrepræsentant 

Kim Kursistrepraesentant

Kim Lykke Christiansen

Kursistrådsformand
;